Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužiteljstvo
Kantona 10 Livno

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici Kantonalnog tužiteljstva Kantona 10 Livno

NIJAZ GOLUB - rukovodeći državni službenik- arhivar- tajnik tužiteljstva (rođen 25.06.1958. godine u Livnu, gdje i živi)
Tel. 034 204 292
e-pošta: nijaz.golub
@pravosudje.ba

 

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1982. godine, a 1989. godine položio stručni upravni ispit.

U periodu od 1985. do 1990 radio u Općinskom sudu Livno gdje je odradio i pripravnički staž. 

Od 1990-2008. godine obnašao funkciju direktora za opće i pravne poslove poduzeću "Adna" i "Golub",  a u periodu od 2008-2013. godine obnašao funkciju predsjednika Općinskog vijeća Općine Livno.

Na dužnost arhivara-tajnika tužiteljstva imenovan rješenjem glavnog tužitelja od 01.03.2018. godine

 

 

ADELA VELIĆ-HODŽIĆ (rođena 28.09.1979. godine u Livnu)
Upisničarka ujedno i referent za otpremu pismena i finalizaciju predmeta Kantonalnog tužiteljstva Kantona 10 Livno
Tel. 034 201 012 (pisarnica)
e-pošta:
adela.velic-hodzic@pravosudje.ba

 

Osnovna škola: OŠ „I.G. Kovačić“ Livno

Srednja škola: Ekonomska škola Livno

Viša školska sprema: Pravni fakultet Mostar – upravni pravnik

 

01.11.2006. – Kantonalno tužiteljstvo Kantona 10 Livno

 

LJUBICA BARAĆ (rođena 26.08.1976. godine u Kaknju)
Upisničarka Kantonalnog tužiteljstva Kantona 10 Livno
e-pošta:
ljubica.barac@pravosudje.ba

 

Završila Osnovnu školu „Vladimir Nazor“ u Kraljevoj Sutjesci i Srednju ekonomsku školu „Vladimir Gortan“ u Bujama, RH, 1994.godine, radila na poslovima daktilografa od 05.01.2000.g. do 31.07.2003.g. u OJT Drvar, a od 01.08.2003.g., pa do danas radi u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona 10 Livno.

 

 

ARIJANA REPIĆ (rođena 01.08.1974. godine u Livnu)
Daktilografkinja Kantonalnog tužiteljstva Kantona 10 Livno
e-pošta:
arijana.repic@pravosudje.ba

 

Završila Osnovnu školu „Ivan Goran Kovačić“, u Livnu i Srednju školu „Gimnazija“ Livno, 1993.godine, radi na poslovima daktilografa u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona 10 Livno od 19.07.2007.godine.

 

 

MARITA MIHALJEVIĆ (rođena 24.11.1976. godine u Livnu)
Daktilografkinja Kantonalnog tužiteljstva Kantona 10 Livno
e-pošta:
marita.mihaljevic@pravosudje.ba

 

Završila osnovnu školu „Ivan Goran Kovačić“ i srednju „Ekonomsku“ školu u Livnu, 1995. godine, radi na poslovima daktilografa u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona 10 Livno od 01.08.2007. godine.

 

ANITA VRDOLJAK (rođena 21.10.1996.godine, u Livnu)

Daktilografkinja  Kantonalnog tužiteljstvu Kantona 10  Livno

e-pošta: anita.vrdoljak@pravosudje.ba

 

Osnovna škola: OŠ „Ivan Goran Kovačić“ – Livno

Srednja škola: Ekonomska škola – Livno

 

 

ANITA MIHALJEVIC (rođena 15.06.1993.godine u Livnu)

Upisničarka Kantonalnog tužiteljstva Kantona 10 Livno
e-pošta: anita.mihaljevic@pravosudje.ba

 

Osnovna škola: OŠ „fra Lovro Karaula“ – Ljubunčić

Srednja škola: Ekonomska škola – Livno

Visoka stručna sprema: Magistar ekonomije, Ekonomski fakultet Mostar i Zagreb

 

INGA MATKOVIĆ ( rođena 24.07.1994. godine u Livnu)

Pripravnica u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona 10 u Livnu.

 e-pošta: inga.matkovic@pravosudje.ba

 

Osnovna škola: OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Livno

Srednja škola: Ekonomska škola – Livno

Visoka stručna sprema: Univ.bacc.iur_, Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet Mostar

 

LIDIJA BELJAN (rođena 29.09.1962. godine u Livnu)
Završila Osnovnu  školu u Lopatincu u Livnu, radi na poslovima kurira i spremačice u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona 10 Livno od 19.11.2004. godine.

 

IVICA STANIĆ (rođen 06.01.1980. godine u Livnu)
Završio Osnovnu školu „Ivan Goran Kovačić“ Livnu 1994. godine i Srednju strukovnu školu "Silvija Strahimira Kranjčevića" u Livnu 1997. godine. Radio na poslovima vozača u poduzeću "Pavić" d.o.o. Livno od 2017. - 2019. godine, a od 01.06.2019. godine radi na poslovima vozača u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona 10 u Livnu

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh