Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužiteljstvo
Kantona 10 Livno

mail print fav manja slovaveca slova

Javni oglas za prijem zaposlenika u stalni radni odnos

20.11.2018.

Broj :  A - 667  /18

Livno, 16.11. 2018. godine

 

 

            Na osnovu čl. 29. Zakona o kantonalnom tužilaštvu (Narodne novine HBŽ br. 12/03), čl. 1,2,3 i 4. Zakona o radu  u Hercegbosanskoj županiji  (Narodne novine HBŽ  broj 13/98 i 07/05), čl. 2. st. 2 , čl. 16 i 17. st.1 t. f) i st. 2 t. b) Uredbe o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju namještenici i poslovima pomoćne djelatnosti koje obavljaju zaposlenici , te čl. 8. i čl. 30. t.5.  Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i poslovanju Kantonalnog tužilaštva Kantona 10 , glavni kantonalni tužilac raspisuje 

 

 

J A V N I   O G L A S

za prijem zaposlenika  u stalni radni odnos

 

                                                                                                                                  

U Odjelu  uprave tužilaštva za opće, administrativno-tehničke i pomoćne poslove:

 

1.    Viši referent -  Vozač  ........................ 1 (jedan)  izvršilac.

 

Opis poslova : Upravlja vozilom tužilaštva po nalogu glavnog tužioca i tužilaca , odgovara za redovno održavanje i tehničku ispravnost vozila i opreme u vozilu kojom je zadužen, brine da vozilo bude opremljeno opremom i stalno pripravno za korištenje , čisti i održava vozilo u urednom stanju , obavlja tehnički pregled i registraciju vozila , predlaže nabavku rezervnih dijelova , goriva , maziva , guma i drugog potrošnog materijala , u slučaju smanjenog obima posla na radnom mjestu , vozač obavlja kurirske poslove , vrši umnožavanje materijala i pomaže u sređivanju arhive i drugih materijala , obavlja i druge operativno – tehničke i pomoćne  poslove iz djelokruga Odjela za koje se ukaže potreba , a po nalogu glavnog tužioca  ili sekretara .

 

 

  Opći uslovi :

 

-          da ima navršenih 18 godina života ,

-          da je državljanin Bosne i Hercegovine ,

-          da protiv njega nije pokrenut krivični postupak,   

-          da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine ,

-          da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje ,

 

  Posebni  uslovi :

 

-          srednja stručna sprema – vozač motornih vozila ili srednja stručna sprema III ili IV stepena ( SSS ,VKV ili KV vozač ) ,

-          položen državni ispit za vozače motornih vozila ,

-          položen ispit za vozača B  kategorije ,

-          2 (dvije) godine radnog iskustva  u struci

 

            Kandidati za ovu poziciju podliježu obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca.  

           

                       

           

          Uz prijavu sa biografskim podacima kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (original ili ovjerene fotokopije) :

 

- svjedodžba o završenoj srednjoj školi

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični  postupak,

- dokaz o položenom državnom ispitu za vozače motornih vozila

-  vozačku dozvolu ,

- dokaz ( uvjerenje , potvrda ) o radnom iskustvu na poslovima vozača

 

Izabrani kandidat će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad.

 

Oglas ostaje otvoren 8 ( osam )  dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja .

   

      Na prijavi obavezno navesti kontakt telefon .

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati .

 

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, uz naznaku „ ZA JAVNI OGLAS“, dostaviti na adresu:

 

 

Kantonalno tužilaštvo  Kantona 10

Trg Branitelja br. 1a

80 101 L I V N O

 

                                                                         GLAVNI TUŽILAC

                                                                          Vaso Marinković

 

                                                                                                         

 

                                                                                              

            

 

                                                                                                 

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika - Viši referent - tužilački asistent – daktilograf - pripravnik

08.09.2017.

Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika - tužilački asistent - daktilograf - pripravnik.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Interni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - Viši referent - tužiteljski asistent – daktilograf

21.06.2017.

Interni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - Viši referent - tužiteljski asistent - daktilograf.

Oglas je otvoren do 29. lipnja 2017. godine.

Za više informacija otvorite poveznicu na desnoj strani.


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika - tužiteljski asistent - daktilograf - pripravnik/vježbenik

30.09.2016.

Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika - tužiteljski asistent - daktilograf - pripravnik/vježbenik.

 

Oglas je otvoren do 8. listopada 2016. godine.


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom.
Dostupna je i na: Bosanskom.

Povratak na vrh

 

Poništenje internog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - daktilograf

19.08.2016.

Poništenje internog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - Viši referent - tužiteljski asistent - daktilograf, objavljen 17. kolovoza 2016. godine.

Za više informacija otvorite poveznicu na desnoj strani.


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom.
Dostupna je i na: Bosanskom.

Povratak na vrh

 

Interni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - Viši referent - tužiteljski asistent - daktilograf

17.08.2016.

Interni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - Viši referent - tužiteljski asistent - daktilograf.

Oglas je otvoren do 25. kolovoza 2016. godine.

Za više informacija otvorite poveznicu na desnoj strani.


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom.
Dostupna je i na: Bosanskom.

Povratak na vrh