Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužiteljstvo
Kantona 10 Livno

mail print fav manja slovaveca slova

Tužitelji Kantonalnog tužiteljstva Kantona 10 Livno

VASO MARINKOVIĆ (GLAVNI TUŽITELJ)

e-pošta: vaso.marinkovic@pravosudje.ba

Rođen 5.1.1956. godine u Drvaru.

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 1983. godine.

Zaposlio se 15.5.1985. godine kao pripravnik u Općinskom javnom tužiteljstvu u Drvaru.

Pravosudni ispit položio u tadašnjem Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i upravu u Sarajevu 1987. godine.

U periodu od 1987 - 1989 godine bio je zaposlen kao stručni suradnik, nakon čega je izabran za zamjenika općinskog javnog tužitelja u Drvaru do 1995. godine, pa od prosinca.

Od prosinca 1995 do 1997. godine radi kao tužitelj u Osnovnom vojnom tužiteljstvu u Banjaluci.

Od 1997 - prosinca 2003. godine zamjenik okružnog javnog tužitelja u Banjaluci, a nakon toga zamjenik Glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH do 1.7.2007. godine, kada je odlukom VSTV BiH imenovan za glavnog tužitelja u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona 10 Livno, na kojoj funkciji je i danas.

 

MLADEN STOJANOVIĆ (ZAMJENIK GLAVNOG TUŽITELJA)

e-pošta: mladen.stojanovic@pravosudje.ba

Rođen 26.1.1960. godine u Livnu.

Pravni fakultet završio u Mostaru, gdje je diplomirao 1986. godine.

Pravosudni ispit položio 1997. godine.

1991. godine se zapošljava u Poreznoj upravi u Livnu, gdje radi na mjestu financijskog inspektora.

2001. godine je imenovan za Ministra pravosuđa i uprave u Vladi Hercegbosanske županije.

2002. godine je imenovan za zamjenika Općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Livno.

2003. godine imenovan je Odlukom VSTV-a BiH za Kantonalnog tužitelja u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona 10 Livno, a od 01.12.2019. godine obavlja funkciju zamjenika glavnog tužitelja.

 

SNEŽANA KUKRIĆ (TUŽITELJICA)

e-pošta: snjezana.kukric@pravosudje.ba

Rođena 30.8.1957. godine u Drvaru.

Pravni Fakultet završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, gdje je diplomirala 11.7.1980. godine.

Pravosudni ispit je položila u Novom Sadu 27.9.1989. godine.

U periodu od 1980 - 90. godine je obnašala funkciju šefice Opće službe u RO Radnički dom u Drvaru, kada je 1990. imenovana za sutkinju Osnovnog suda u Drvaru, na kojoj funkciji ostaje do 1995. godine.

Od 1997 - 2000. godine radi kao pravobraniteljica u Općini Temerin.

Od 2000 - 2001. godine radi kao pravnica u ARC International.

Od 2001 - 2003. godine imenovana za tužiteljicu u OJT Drvar, kada je Odlukom VSTV-a BiH imenovana za Kantonalnu tužiteljicu u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona 10 Livno, koju funkciju obnaša i danas.

 

ZDRAVKO ŠARIĆ (TUŽITELJ)

e-pošta: zdravko.saric@pravosudje.ba

Rođen 3.3.1950. godine u Kupresu, Begovo Selo.

Prvi stupanj pravnog fakulteta završio u Sarajevu 1976 godine, diplomirao 1991. godine na Pravnom fakultetu Sarajevo.

Pripravnički staž odradio u Skupštini općine Kupres 1978. godine., gdje je radio na slijedećim poslovima: Sekretar sekretarijata za opću upravu i društvene djelatnosti, Potpredsjednik Izvršnog odbora Skupštine općine Kupres, Sekretar općinskog sekretarijata za unutarnje poslove Općine Kupres (dva puta), Suradnik u društveno-političkim organizacijama Općine Kupres i Predsjednik Skupštine Općine Kupres (dva puta), koje poslove je obnašao do kraja 1989. godine.

Od 1.1.1990. godine radio u Centru službi sigurnosti Livno, na slijedećim poslovima: Operativni dežurni, Operativni analitičar, Referat za normativu i kontrolu zakonitosti, v.d. načelnika odjela pravnih-upravnih poslova stranaca i protu požarnu zaštitu.

2002. godine imenovan za Općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Livno, sukladno Zakonu o javnom tužiteljstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ br. 1/97)

Pravosudni ispit položio 1997. godine u Sarajevu.

2003. godine imenovan je Odlukom VSTV-a BiH za Kantonalnog tužitelja u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona 10 Livno, koju dužnost obnaša i danas.

 

DARKO BOŽIĆ (TUŽITELJ)

e-pošta: darko.bozic@pravosudje.ba

Rođen 1964. godine u Varešu.

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1989. godine, a pravosudni ispit položio 2003. godine.

od 1.11.1989 do 20.11.1994. Općina Vareš - Inspektor uprave prihoda,

od 20.11.1994. do 1.8.1996. Ministarstvo unutarnjih poslova - Zapovjednik uniformirane policije,

od 1.8.1996. do 20.2.1997. Porezna uprava Federacija BiH - Porezni inspektor,

od 20.2.1997. do 15.4.1999. Ministarstvo pravosuđa i uprave Livno - Zamjenik ministra,

od 15.4.1999. do 20.6.2001. Ministarstvo rada socijalne skrbi i prognanih – Ministar,

od 20.6.2001. do 15.3.2003. Ministarstvo gospodarstva - tajnik ministarstva,

od 15.3.2003. do 15.3.2014. Ministarstvo pravosuđa i uprave Livno - Pomoćnik ministra za pravosuđe.

Sudjelovao je u radu mnogih tijela za izradu nacrta različitih zakona i drugih propisa na razini Vlade Kantona 10, Vlade FBiH i radnih skupina u reformi sektora pravosuđa BiH formiranih u okviru Ministarstva pravde BiH.

15.3.2014. godine imenovan Odlukom VSTV-a BiH za Kantonalnog tužitelja u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona 10 Livno.

 


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh