Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužiteljstvo
Kantona 10 Livno

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost

Kantonalno tužiteljstvo Kantona 10 Livno je samostalni državni organ koji u okviru prava Kantona 10 poduzima zakonom određene mjere u pogledu istražnih radnji i gonjenja osoba za koje se sumnja da su počinile kaznena djela te obavlja i druge poslove određene zakonom.

Svoju funkciju navedeno Tužiteljstvo vrši u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i samim tim štiti ostvarivanje ljudskih prava i građanskih sloboda u skladu sa zakonom te osigurava pravna sredstva za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.

Kantonalno tužiteljstvo Kantona 10 Livno predstavlja i rukovodi njegovim radom Glavni kantonalni tužitelj sa zamjenicom, koja za svoj rad kao i ostali tužitelji, neposredno odgovaraju Glavnom kantonalnom tužitelju. U izvršavanju svoje funkcije, Tužiteljstvo sudjeluje u postupcima pred Kantonalnim sudom i Općinskim sudom u Livnu.

Tužiteljstvo je uspostavljeno s nadležnošću za cijeli teritorij Kantona 10.

Sjedište Tužiteljstva se nalazi u Livnu.


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh